За нас
  Клиенти
  Мисия
  За контакти
  English


 

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО НА „ГЕОТОТАЛ”

Основната цел на „ГЕОТОТАЛ” ООД е да бъде фирма – символ на надеждност, качество и висока култура на взаимодействието с партньорите.
За постигането на тази цел е нужно осъзнато високо качество на инвестиционния процес и разбиране за значението на усилията за удовлетворяване потребностите и изискванията на нашите клиенти.
Политиката по качеството e неизменна част от цялостната политика и стратегия за дейността на фирмата и се изразява чрез действия за:
Поставяне на качеството в основата на плановете и действията за бъдещото развитие на „ГЕОТОТАЛ” ООД;
Внасяне на непрекъснати целенасочени подобрения, необходими за осигуряване приоритет на качеството в дейността на работещите специалисти във фирмата;
Разбиране на потребностите, изискванията и очакванията на нашите клиенти, с цел по-пълното им удовлетворяване;
Непрекъснато усъвършенстване на работните процеси и повишаване квалификацията и компетентността на персонала в съответствие с целите на организацията;
  Създаване на взаимоотношения с партньорите, водещи до подобряване и увеличаване на ефективността и ползите от съвместната ни дейност;
Поддържане на функционална и ефективна Системата за управление на качеството съгласно изискванията на стандарта за съответствие БДС EN ISO 9001:2008 и осигуряване на необходимите ресурси за функционирането и постоянното й подобряване.
 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ  по  КАЧЕСТВОТО

на ръководството на „ГЕОТОТАЛ”
Чрез стриктно спазване изискванията на Системата за управление на качеството и нейното непрекъснато подобряване, си поставяме следните дългосрочни стратегически цели:
Увеличаване обема на приходите и разширяване на дейността;
Поддържане на високо технологично ниво на процесите;
Утвърждаване на положителната репутация на фирмата и поддържане  доверието на клиентите;
Осигуряване на лоялността на персонала и мотивацията за работа, чрез:
     Подобряване на инфраструктурата и работната среда;
  Повишаване компетентността на персонала;
   Стимулиране на добросъвестните, компетентни и лоялни служители и работници.